Informell språkinlärning för invandrade i Norden

Att lära sig språket är den viktigaste nyckeln för att man som invandrare i Norden ska kunna integreras väl. Därför satsas det stora resurser i de nordiska länderna på att tillhandahålla formell språkutbildning. Men det finns ett behov av att belysa värdet också av den informella språkinlärningen för integrationen av invandrare i de nordiska länderna. Detta är fokus för ett projekt finansierat av Nordiska Ministerrådet som Språkkraft genomför under 2022.

people listening
globe

Projektet syftar till att lyfta fram goda exempel, dela erfarenheter och skapa nya nätverk mellan organisationer i de nordiska länderna som på olika sätt stöder integrationen av invandrare genom språket. Även nordiska massmediers viktiga roll att skapa möjlighet till att både öva språket och bli en del av demokratiska samhället kommer att behandlas.

Inom projektet arrangeras två konferenser om informell språkinlärning, där representanter från myndigheter, civilsamhälle, den formella utbildningen, samt målgruppen invandrare kan träffas för att utbyta idéer och erfarenheter. Aktiviteter som språkkaféer och läxhjälp diskuteras, tillsammans med nya typer av initiativ, såsom det prisbelönta medieformatet LingvisPlay, som lanserats av public service-bolagen SVT och UR i Sverige, samt Yle i Finland. I projektet genomförs också pilotprojekt för att utveckla och anpassa LingvisPlay-formatet också för Island, Norge, och Danmark.

För mer information och för att boka plats på konferenserna om informell språkinlärning, kontakta projektledare Henrik Melin på henrik(at)sprakkraft.org.

people talking

Projektets styrgrupp

Maarit Jaakkola, Nordicom, Göteborgs Universitet, Sverige

Maarit Jaakkola, fil.dr, docent, är biträdande föreståndare på Nordicom, ett centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet, och docent vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan medier, kultur och lärande. Hon är särskilt intresserad av mediekunnighet, digitalt kulturellt engagemang, nya journalistiska metoder och journalistutbildning. Hon är chefredaktör för NordMedia Network, en digital plattform för nordiska medieforskare, och leder ett antal internationella nätverk relaterade till forskning och forskarsamverkan.

Lars Nordborg, De Danske Sprogcentre, Danmark

Alexander Elliott, RUV, Public Service-TV, Island

Alex Elliott works for RÚV, the national broadcaster of Iceland, looking after services in languages other than Icelandic, as well as immigrants' access to, and coverage in, RÚV media. He is a broadcaster, journalist, and translator working in Icelandic and English. Linguistic and cultural connections between immigrants and wider society are pivotal to his role at RÚV, but his interest in the topic is all the greater as somebody who has gone through the process himself, and who used informal language learning techniques to a great extent; including through broadcast media. Alex has been writing about Iceland in English, and translating Icelandic into English on a professional level for a decade-and-a-half. He has a bachelor's degree in broadcast journalism and a master's in natural resource management.

Pia Sundqvist, Universitetet i Oslo, Norge

Ahed Hussein, Vantaa stad, Finland

Laura Ruuskanen, ELY-keskus, Finland

Niss Jonas Carlsson, Språkkraft, Sverige

Henrik Melin, Språkkraft, Sverige