Om Språkkraft

Språkkraft är en svensk förening som strävar efter att öka integrationshastigheten av invandrare, flyktingar och nyanlända genom svenskinlärning. Vårt format och metod drivs internationellt, blanda annat i Finland, i samarbete med stiftelsen Lingvis.

I våra enkla och roliga app använder vi oss av de fundamentala inlärningsätten att läsa, titta på rörliga bilder och kommunicera på svenska. Genom dessa verktyg utlovar vi en effektiv resa in i det svenska språket.

Att sänka tröskeln till svenska medier är centralt för integrationen. Medier bär inte bara språk, utan även vår kultur och våra värderingar. Att konsumera svenska medier är en bra väg till förståelse för hur det svenska samhället fungerar.

Sedan 2015 har Språkkraft nått över 600 000 unika användare bara i Sverige och möjliggjort mer än 1,8 miljoner timmar informell språkinlärning.

Utveckling

  • Idag har vi enbart fokus på den studerande och dess lärande, men det finns stor potential att också integrera våra lösningarna i formell utbildning och underlätta lärarens arbete.

  • Våra tjänster har idag bra stöd för att träna ordförrådet, men vi skulle vilja få möjlighet att också stärka grammatik- och uttalsinlärningen.

  • Vi har bra lösningar vad gäller det grundläggande ordförrådet, men vill utöka med yrkes- och ämnesdomäner för att bättre kunna stödja utbildning och anställbarhet.

  • Vi vill arbeta mer och bättre med exempelvis e-böcker och ljudböcker.

  • Vi vill kunna erbjuda lokala medier för en närmare kontakt mellan invandrade och närsamhället. Sverige är inte bara Stockholm.

Vi behöver också vidareutveckla lösningen med ännu mer maskininlärning och artificiell intelligens samt kontinuerligt arbeta med forskningsprojekt inom t ex språkdidaktik, och datorlingvistik.

Partnerskap 2016-

  • Sedan 2016 - SVT med appen SVT Språkplay.

  • 2017-2022 - Utbildningsradion med appen UR Språkplay

  • Sedan 2020 - Yle (finska public service) med appen Yle Kielikoulu/ Yle Språkskolan

  • Språkkraft har sedan start erhållit projektfinansiering från Vinnova och Internetfonden (Internetstiftelsen) samt verksamhetsstöd från Axfoundation.

Språkkrafts styrelse

Henrik Melin

Henrik Melin

Civilekonom med lång erfarenhet från arbete med internationellt studentutbyte. Intresse för språk och språkinlärning med egen erfarenhet från språkstudier i olika lärmiljöer. En av personerna som var med och utformade de ursprungliga idéerna till Språkkrafts metod. Volleybollspelare som för närvarande är engagerad i den lokala fotbollsklubbens barn- och ungdomsverksamhet.

Johan Pålsson

Johan Pålsson

Affärsjurist med inriktning mot IT, marknads-och upphovsrättsliga frågor. Arbetar även sedan många år som projektledare och ansvarar för administrativa och legala frågor för företaget Area Media Group. Mångårig erfarenhet av verksamhet och kommersiella etableringar i Östeuropa.

Alexander Hallberg

Alexander Hallberg

Alexander Hallberg, 1986, är en erfaren styrelseledamot med många års erfarenhet av ungdomsrörelsen och civilsamhället. Formellt utbildad projektledare är Alexander tidigare verksam som QA-manager och heltidsarvoderad förbundsordförande i Sverok - Spelhobbyförbundet. Med personliga erfarenheter från integrationsarbete och en fäbless för teknisk utveckling brinner han för Språkkraft och har varit med från starten.

Anders Lundkvist

Anders Lundkvist

Anders brinner för all utveckling och alla projekt han arbetar med inom näringsliv och forskning bidrar på ett tydligt sätt till en bättre värld. I dagsläget har Anders ett stort fokus på hur ny och innovativ teknik kan lösa dagens samhällsutmaningar på ett systematiskt och standardiserat sätt. I mer än tjugo år har han jobbat i Sverige och internationellt med strategisk rådgivning till regering, organisationer och företag såsom SKL, Hjälpmedelsinstitutet och Springtime PR.

Maarit Jaakkola

Maarit Jaakkola

Maarit Jaakkola, fil.dr, docent, är biträdande föreståndare på Nordicom, ett centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet, och docent vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan medier, kultur och lärande.

Språkkrafts grundare

Niss Jonas Carlsson

Niss Jonas Carlsson

nissjonas@sprakkraft.org

Social entreprenör som arbetat med digital språkinlärning sedan seklets början. Språkkrafts grundare med en stor passion för effektivare integration. Utbildad civilekonom med internationella erfarenheter från studier och arbete. Svensk juniormästare i Freestyle-grenen balettskidåkning och praktiserande judoka.