Boys with phones

Modern integration

Språkkraft är en allmännyttig ideell förening som arbetar med att öka integrationshastigheten i Sverige. Vi erbjuder lösningar som hjälper invandrare att utveckla sin svenska genom att konsumera svenska medier.

Trots att relativt få känner till oss har vi redan nått över 600 000 unika användare och möjliggjort 1,8 miljoner timmar språklärande.
Idag är det väldigt lätt för människor som kommer till Sverige att ta med mediekonsumtionsmönster från sina hemländer. Därför är det centralt för språkutvecklingen att sänka tröskeln att börja läsa, lyssna och titta på svenska medier. Medier bär inte bara det svenska språket utan även värderingar, kultur och förståelse för hur det svenska samhället fungerar.

På Världslitteracitetsdagen 8e september 2022 presenterade UNESCO i Abidjan, Elfenbenskusten, en global översyn över befintliga tekniska innovationer för litteracitet och lärande. De fann att av de 40 identifierade lösningarna så har Språkkrafts Språkplay/LingvisPlay nått flest flyktingar och migranter i hela världen.

Boys with phones