Informell språkinlärning för invandrade i Norden

Att lära sig språket är den viktigaste nyckeln för att man som invandrare i Norden ska kunna integreras väl. Därför satsas det stora resurser i de nordiska länderna på att tillhandahålla formell språkutbildning. Men det finns ett behov av att belysa värdet också av den informella språkinlärningen för integrationen av invandrare i de nordiska länderna. Detta är fokus för ett projekt finansierat av Nordiska Ministerrådet som Språkkraft genomför under 2022.

people divstening
globe

Projektet syftar till att lyfta fram goda exempel, dela erfarenheter och skapa nya nätverk mellan organisationer i de nordiska länderna som på olika sätt stöder integrationen av invandrare genom språket. Även nordiska massmediers viktiga roll att skapa möjlighet till att både öva språket och bli en del av demokratiska samhället kommer att behandlas.

Inom projektet arrangeras två konferenser om informell språkinlärning, där representanter från myndigheter, civilsamhälle, den formella utbildningen, samt målgruppen invandrare kan träffas för att utbyta idéer och erfarenheter. Aktiviteter som språkkaféer och läxhjälp diskuteras, tillsammans med nya typer av initiativ, såsom det prisbelönta medieformatet LingvisPlay, som lanserats av public service-bolagen SVT och UR i Sverige, samt Yle i Finland. I projektet genomförs också pilotprojekt för att utveckla och anpassa LingvisPlay-formatet också för Island, Norge, och Danmark.

Den första av de två kostnadsfria konferenserna om informell språkinlärning hölls i Köpenhamn den 20 maj 2022
Presentationer från konferensen hittar ni på spellistan på YouTube här: Media and Informal language learning for Migrants in the Nordics Conference 2022-05-20

I agendan finns också länkar till PDF-versioner av konferensens presentationer.

Den andra konferensen kommer att hållas fredagen den 9 december 2022 på Voksenåsen i Oslo. Vi ser fram emot möjligheten att följa upp resultaten från vår första konferens, samt vidareutveckla de nätverk som skapades i samband med denna.

Det går redan nu bra att registrera sig för denna kostnadsfria konferens genom att klicka här.

För frågor kontakta projektledare Henrik Melin på henrik(at)sprakkraft.org.

people talking

Projektets styrgrupp

Maarit Jaakkola, Nordicom, Göteborgs Universitet, Sverige

Maarit Jaakkola, fil.dr, docent, är biträdande föreståndare på Nordicom, ett centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet, och docent vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan medier, kultur och lärande. Hon är särskilt intresserad av mediekunnighet, digitalt kulturellt engagemang, nya journalistiska metoder och journalistutbildning. Hon är chefredaktör för NordMedia Network, en digital plattform för nordiska medieforskare, och leder ett antal internationella nätverk relaterade till forskning och forskarsamverkan.

Alex Elliott, RUV, Public Service-TV, Island

Alex Elliott arbetar för RÚV, Islands nationella TV-bolag, och ansvarar för tjänster på andra språk än isländska, samt invandrares tillgång till och bevakning i RÚV-media. Han är en journalist och översättare som arbetar på isländska och engelska. Språkliga och kulturella kopplingar mellan invandrare och samhället i stort är centrala för hans roll på RÚV. Men hans intresse för ämnet grundar sig också i att själv ha gått igenom processen att använda teknik för informell språkinlärning i stor utsträckning; inklusive via medier. Alex har skrivit om Island på engelska och översatt isländska till engelska på professionell nivå i ett och ett halvt decennium. Han har en kandidatexamen i Broadcast Journalism och en magisterexamen i Natural Resource Management.

Pia Sundqvist, Universitetet i Oslo, Norge

Pia Sundqvist, fil.dr, är docent i engelsk språkvetenskap och arbetar vid Universitetet i Oslo. Hennes främsta forskningsintresse är informellt lärande av språk och speciellt så kallad extramural engelska (”fritidsengelska”). Hon är expert på samband mellan datorspelande och engelsk språkfärdighet. Andra forskningsintressen omfattar bedömning av muntlig färdighet och engelskundervisning i flerspråkiga klassrum. Sundqvist har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och är författare av Extramural English in Teaching and Learning (med Sylvén, Palgrave Macmillan, 2016) samt redaktör för The Routledge Handbook of Language Learning and Teaching Beyond the Classroom (med Reinders och Lai, 2022). Hon är ordförande i Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap (ASLA) och huvudredaktör för dess skriftserie.

Lars Nordborg, De Danske Sprogcentre, Danmark

Ahed Hussein, Vantaa stad, Finland

Laura Ruuskanen, ELY-keskus, Finland

Laura Ruuskanen har arbetat med finsk integrationsutbildning och andra frågor som rör invandring, språkinlärning och sysselsättning i Finland i cirka 10 år. För närvarande arbetar hon som Senior Planning Officer vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och hon fokuserar på utveckling av integrationsutbildningen på nationell nivå. Hon hittade sin passion för frågor som rör finska som andraspråk när hon studerade finska vid Helsingfors universitet och fick se hur hennes modersmål ser ut ur L2-elevers perspektiv.

Niss Jonas Carlsson, Språkkraft, Sverige

Niss Jonas är en social entreprenör som arbetat med digital språkinlärning sedan seklets början. Han är civilekonom och som grundare av föreningen Språkkraft var han den som utformade de ursprungliga idéerna till Språkkrafts metod med medieintegrerad informell språkinlärning. Niss Jonas har en omfattande internationell erfarenhet från studier och arbete, samt en stor passion för hur man kan effektivisera integrationen.

Henrik Melin, Språkkraft, Sverige

Henrik är projektets projektledare och även ordförande i den ideella föreningen Språkkraft. Han är civilekonom med lång erfarenhet från arbete med internationellt studentutbyte, och har ett stort intresse för språk och språkinlärning. Med grund i sin egen erfarenhet av språkstudier i franska, tyska, ryska, och japanska i olika lärmiljöer, så har aktivt deltagit i utvecklingen av idéerna bakom Språkkrafts digitala språk- och lärstöd.

Nordic Council logo