Språkkraft Groups

Med funktionen Språkkraft Groups har du som lärare möjlighet att låta dina elever använda Språkkraft Läscoach som ett verktyg för att lättare förstå svenska texter som är relevanta för din undervisning. Funktionen gör det möjligt för eleverna att öppna webbsidor som du som lärare väljer, inne i appen Språkkraft Läscoach med språkstöd aktiverat i texten.

På detta sätt blir innehållet lättare att förstå för de elever som behöver stöd i svenska språket, samtidigt som det ger dem en möjlighet att utveckla språkkunskaperna med hjälp av innehåll som är relevant för undervisningen.

Hur fungerar det?

Som lärare använder du Språkkraft Groups för att skapa listor på webbsidor för dina grupper av elever. I varje lista kan du lägga in länkar till webbsidor på svenska som du vill att eleverna läser. Du delar sedan listorna med deltagarna med en enkel länk eller QR-kod.

Länken ger eleverna tillgång till listan, men kopplar också ihop eleverna med gruppen du skapat. Du kan sedan också följa elevernas aktivitet i Språkkraft Läscoach, och se hur de använder innehållet för att utveckla sin svenska.

UR Språkplay UR Språkplay UR Språkplay

Om du är intresserad av att använda detta i din undervisning, hör av dig till oss på kontakt@sprakkraft.org