Projekt TOMes

Internationellt utbyte av erfarenheter kring inkludering av migranter och flyktingar genom språkinlärning - Projekt finansierat av Erasmus+

TOMes är ett projekt finansierat av det europeiska Erasmus+-programmet som syftar till att utbyta erfarenheter från att lära ut språk till flyktingar, migranter, asylsökande, och ensamkommande minderåriga genom informella aktiviteter.

people listening
globe

Språkkraft deltar i projektet tillsammans med organisationerna Radio Ecca och Mojo de Cana från Spanien, EdUcAntwerp från Belgien, samt ARSIS från Grekland.

Projektet fokuserar på att bygga upp kapacitet för att stödja integrationsprocessen samt migranternas individuella behov och förväntningar, framför allt genom språkinlärning.

I projektet anordnas möten för utbyte av idéer och erfarenheter från arbete med flyktingar, integration och språkinlärning. Till dessa möten har Språkkraft också haft möjlighet att bjuda in representanter och volontärer från andra organisationer i Sverige som arbetar med migranter och språkinlärning, för att ge dessa möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med organisationer från andra länder som arbetar med dessa frågor.

people talking
TOMes logo Erasmus logo