Boys with phones

Modern integration

Språkkraft är en allmännyttig ideell förening som arbetar med att öka integrationshastigheten i Sverige. Vi erbjuder lösningar som hjälper invandrare att utveckla sin svenska genom att konsumera svenska medier.

Trots att relativt få känner till oss har vi redan nått över 530 000 unika användare. En och en halv miljon timmar språkinlärning.
Idag är det väldigt lätt för människor som kommer till Sverige att ta med mediekonsumtionsmönster från sina hemländer. Därför är det centralt för språkutvecklingen att sänka tröskeln att börja läsa, lyssna och titta på svenska medier.

Medier bär inte bara det svenska språket utan även värderingar, kultur och förståelse för hur det svenska samhället fungerar. Sedan 2016 har Språkkraft nått över 530 000 unika användare och möjliggjort nära en och en halv miljon timmar språkinlärning i samarbete med medieaktörer som SVT och Utbildningsradion. Om man sätter samhällsnyttan av dessa timmar i relation till medelkostnaden för en timme sfi-undervisning, så uppgår den till över 110 miljoner kronor.

Boys with phones