Projekt Språkbryggan

Under 2022 och 2023 leder Språkkraft det Vinnova-finansierade projektet Språkbryggan som syftar till att sprida Språkkrafts innovation för digitalt språkstöd till nya samhällssektorer för ökat genomslag och samhällsnytta. Detta genom att metoden utvecklas och integreras i de specifika plattformar och applikationer som tillhandahålls av några av projektets 19 olika samarbetsparter. Metoden sprids därmed vidare till användarens egna sfär, arbetslivet, kulturskolan, idrottsrörelsen, utbildning, civilsamhället, kriminalvården och folkbildningen.

Swedish streets
People working

Metod

Den genomgående metoden är Användarcentrerad design där målgruppen i alla delprojekt kommer att ha en kärnuppgift att samskapa, påverka eller bekräfta lösningar och deras implementering genom hela processen från projektstart till användartest.

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET

Projektet är ett första steg mot att Språkkrafts lösning med språk- och lärstöd blir ett självklart och naturligt hjälpmedel för offentliga och privata aktörer att integrera i all form av kommunikation med personer som inte har svenska som modersmål. Språkkrafts lösning kan då ge användarna obegränsade möjligheter att utveckla sina kunskaper i svenska språket genom att lösningen finns tillgänglig i fler delar av det digitala livet.

Swedish people

PROJEKTETS PARTER

partners logo partners logo partners logo partners logo partners logo partners logo partners logo partners logo partners logo partners logo partners logo partners logo partners logo partners logo partners logo partners logo

Forshagaakademin driver Språkintroduktion för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan. Man använder bland annat Mobile Stories och SchoolSofts plattform.

Mobile Stories AB erbjuder ett produktions- och publiceringsverktyg som utbildar unga i grundskola och gymnasier i medie- och informationskunnighet samtidigt som de själva blir proffsiga producenter i det digitala medielandskapet. Man anordnar dessutom utbildningar för lärare.

SchoolSoft AB driver en lärplattform för kommunikation och elevadministration som når över 2000 skolor och 800 000 elever.

Kriminalvården har som mål att minska återfall i brott. Som ett led i detta bedrivs vuxenutbildning motsvarande komvux för intagna i Kriminalvården, en utbildning på grundläggande och gymnasial nivå och i svenska för invandrare.

MyClub AB är leverantör av kommunikationsplattformen MyClub för idrottsföreningar och har en djup förståelse för behov och utmaningar rörande kommunikation med medlemmar.

Kulturskolan Växjö / Centrumskolan bedriver Studio17, en kulturskoleverksamhet på Centrumskolan i Stadsdelen Araby, ett s k utanförskapsområde.

Playalong AB Studyalong är ett verksamhetssystem för kultur- och musikskolor för kurshantering, lärplattform och kommunikationsstöd med deltagare och föräldrar.

Soundtrap är en svensk startup som nu är en del av Spotify vilken driver en webbaserad musikstudio. Soundtrap for Storytellers är en speciell miljö för att skapa podcasts, med en ny innovativ funktion där podcasten transkriberas för editeringssyfte. Språkkraft kom med idén att transkriptionerna kan exporteras som undertexter i Språkkrafts appar.

Svenska med baby skapar möten med syftet att bryta segregationen och underlätta etableringen av utlandsfödda och nyanlända småbarnsfamiljer med bland annat språkträning.

Internationella Bekantskaper syftar till att främja kontakter mellan personer med svenska som modersmål och personer som visar en önskan att lära sig det svenska språket. Verksamheten engagerar över 600 volontärer.

Föreningen Vård- och omsorgscollege certifierar samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare. Samverkan finns på regional och lokal nivå. Föreningen drivs av fackförbundet Kommunal tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Vårdföretagarna och Fremia.

Movital Healthcourt AB har utvecklat Wilearn, en enkel lärplattform utvecklad med tanke på arbetsplatsförlagt lärande inom vård- och omsorg. Wilearn används bl a av Södertälje kommuns hemtjänst och äldreomsorg.

Svenskt Demenscentrum är statligt finansierat via Socialstyrelsen och utgör nationellt kompetenscentrum för demensfrågor. Utbildningsportalen hade vid årsskiftet 443 900 aktiva användarkonton varav många användare inte har svenska som modersmål.

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i det flerspråkiga Sverige. I verksamheten ingår arbete med yrkesspråk och terminologi inom offentlig verksamhet.

Brainglass Data AB är ett mjukvaruutvecklingsföretag som donerat strukturkapital till den ideella föreningen Språkkrafts tillblivelse och som sedan dess är dess huvudsakliga teknikpartner.

Bromstens IK är en fotbollsförening med senior- och ungdomslag och har idag ca. 400 st medlemmar. En stor andel av medlemmarna har invandrarbakgrund då upptagningsområdet inkluderar Rinkeby och Tensta.

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund som varje år samlar över 200 000 deltagare i studiecirklar som leds av 15 000 cirkelledare inklusive verksamhet med fokus på språkinlärning för utrikes födda.

Åsö Vuxengymnasium är en vuxenutbildningsenhet och en av Stockholms största med c:a 6 000 studerande årligen.

ABF Södertälje-Nykvarn är en del av det största studieförbundet med avseende på fördelat statsbidrag och har en bred verksamhet, bl a studiecirklar i svenska och samhällsorientering.